Inhoud van een container voor harde puin

Wat mag in een container met puin

 • Stenen
 • Tegels
 • Dakpannen
 • Straatklinkers en -stenen
 • Trottoirbanden
 • Betonpuin en gewapend beton (met metaal)
 • Baksteken en metselpuin
 • Kalkzandstenen (max. 10%)
 • Keramisch afval (wasbak of toilet)

Wat mag niet in een container met puin

 • Bouw- en sloopafval
 • Asbest en ander gevaarlijk afval
 • Asfaltbeton, gasbeton, cellenbeton en lichtbeton
 • Gipsproducten
 • Plastic
 • Papier
 • Hout

Container huren

U kunt onze containers gebruiken voor o.a. puin, hout, grond, zand, metaal en sloopafval.

Aanmelden