Bouw- en sloopafval (BSA)

Dit is een verzamelnaam van bijna al het afval afkomstig uit bouw- of sloopwerkzaamheden, zelfs meubilair en ander huisraad. Daarom is deze container erg geschikt als u een project heeft met veel verschillende soorten afval. Heeft u een project waar u gaat verbouwen, slopen of renoveren? De bouw- en sloopafval container is ideaal voor het afvoeren van al het afval dat hierbij vrijkomt. Wij scheiden het bouw- en sloopafval zodat dit weer kan worden gebruikt als grondstof.

Harde puin

Puin is een afvalsoort die bestaat uit losse brokstukken steen, zoals stoeptegels, terrastegels, badkamertegels, bakstenen of beton. Deze afvalsoort wordt direct gerecycled, omdat scheiding niet meer nodig is. U kunt bijvoorbeeld deze container huren tijdens een verbouwing. Na het afvoeren van het puin wordt dit vermalen tot granulaat. Dit is een bouwstof die vervolgens weer hergebruikt kan worden.

Houtafval

Houtafval bestaat uit drie categorieën hout:  A-hout, B-hout en C-hout. A-hout is onbehandeld hout en van goede kwaliteit, dit kan dus worden hergebruikt als grondstof. De categorie B-hout is geverfd hout met spijkers en hieronder valt onder andere hardboard, spaanplaat, meubels en deuren. C-hout is geïmpregneerd hout en dit is bijvoorbeeld hout van een schutting of bielzen.

Groenafval

Groenafval bestaat uit afval afkomstig uit de tuin of een plantsoen. Van het groenafval wordt compost gemaakt. Deze afvalsoort is dus recyclebaar en in een container kunnen onder andere snoeiafval, takken, boomstammen en gras worden afgevoerd.

Schone tuingrond

Schone tuingrond kan direct worden hergebruikt voor grondwerkzaamheden. Schone tuingrond bestaat uit grond dat niet vervuild of verontreinigd is door bepaalde stoffen, zoals olie, asbest of zware metalen.

Container huren

U kunt onze containers gebruiken voor o.a. puin, hout, grond, zand, metaal en sloopafval.

Aanmelden