Gelden Grondverzet

Hier vindt u verdere informatie over onze bedrijfsactiviteiten:

Grondwerken

Waaronder bouwputten, tuinen e.d. Alle machinale grondbewerkingen zijn mogelijk.

Sloopwerken

Het machinaal slopen van huizen en gebouwen.
Met onze sloopsorteergrijper kunnen wij precisiewerk leveren en het afval netjes sorteren.
Asbest ruimen wij voor u op conform de huidige milieu-eisen

Containerverhuur

Voor al uw tuinafval, sloopafval, huishoudelijk afval en vele andere categorieën afval kunt u bij ons een container huren.
Klik hier voor meer informatie over containerverhuur.

Mobiel puin breken

Deze mobiele puinbreker verhuren wij met of zonder ons gespecialiseerd personeel. Het breekwerk kan compleet door ons verzorgd worden.

Verhuur van mobiele grondzeefinstallaties

Onze diverse mobiele zeefinstallaties worden verhuurd met of zonder ons gespecialiseerd personeel.
Het zeefwerk kan compleet door ons verzorgd worden in diverse fracties.

Verhuur van rupsgraafmachines, mobiele graafmachines, minigravers en vrachtwagens.

Wij verhuren onze graafmachines met of zonder machinist.
Ook uw diepladertransport kunnen wij voor u verzorgen.

Leveringen van zand, grind en grond

Met onze trekker-oplegger combinaties of met onze containerwagens kunnen wij grond, grind, zand en granulaat leveren of voor u transporteren.

Duurzaam slopen

Als duurzaam sloopbedrijf voelt Gelden zich, samen met haar opdrachtgevers, verantwoordelijk voor haar omgeving. Circulair slopen is daarom een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf. Het doel is zoveel mogelijk materialen her te gebruiken, daarbij wordt steeds minder materiaal gestort of verbrand. Door duurzaam te slopen stimuleert Gelden een circulaire economie.

Producten worden zoveel mogelijk hergebruikt zonder bewerking van het materiaal, hieronder treft u ons scheidingsplan:

  • Asbestsanering: Asbest is niet voor hergebruik geschikt. Het asbesthoudend afval wordt gestort op daartoe ingerichte stortplaatsen.
  • Voorsloop – B Hout: B-hout, bestaande uit alle houten producten zal naar een recyclebedrijf worden gebracht. Hier wordt het hout ontdaan van spijkers, schroeven, e.d. en zal het hout naar de vezelplaatindustrie gaan die het afvalhout zal verwerken tot spaanplaatproducten, pallets, e.d.
  • Voorsloop – BSA: Bouw en sloopafval is in de uitsloop moeilijk is te scheiden. In het bouw en sloopafval komen alle overige afvalstoffen. Bouw en sloopafval zal in de secundaire afvalstroom bij een sorteerbedrijf worden gescheiden in diverse te hergebruiken afvalstromen.
  • Voorsloop – Ferro metalen: IJzer zal via de ijzerhandel naar de hoogovens worden gebracht. Hier wordt het ijzer verwerkt in nieuwe staalproducties zoals staalprofielen, staalplaat, e.d.
  • Voorsloop – Non ferro-metalen: Koper en aluminium worden in de voorsloop gescheiden gehouden en worden gescheiden afgevoerd naar de ijzerhandel. Het koper zal opnieuw verwerkt worden tot koperproducten, zoals koper t.b.v. E- en W-installaties. Het aluminium wordt verwerkt in nieuwe aluminium producten, zoals profielen, platen, e.d.
  • Voorsloop – Dakbedekking: Dakbedekking zal worden hergebruikt voor de productie van nieuwe dakbedekking.
  • Sloopafval – Mengpuin: Mengpuin wordt op de recyclinglocatie met een puinbreker gebroken tot puingranulaat 0-31,5. Dit granulaat wordt op locatie hergebruikt als wegfundering en grondverbetering.
  • Sloopafval – Betonpuin: Betonpuin zal worden gerecycled voor het hergebruik in wegfunderingen en in de betonindustrie.
  • Sloopafval – Gips: Gips wordt door een recyclebedrijf hergebruikt om gips tot grondstof te verwerken. Producten waarin gips wordt toegepast zijn bijvoorbeeld GIBO blokken
  • Sloopafval – Kunststof: kunststof zal worden hergebruikt voor nieuwe kunststofproducten.

Onze certificeringen