Harde puin

Puin is een afvalsoort die bestaat uit losse brokstukken steen, zoals stoeptegels, terrastegels, badkamertegels, bakstenen of beton. Deze afvalsoort wordt direct gerecycled, omdat scheiding niet meer nodig is. U kunt bijvoorbeeld deze container huren tijdens een verbouwing. Na het afvoeren van het puin wordt dit vermalen tot granulaat. Dit is een bouwstof die vervolgens weer hergebruikt kan worden.

Inhoud van een container voor harde puin

Wat mag in een container met puin

 • Stenen
 • Tegels
 • Dakpannen
 • Straatklinkers en -stenen
 • Trottoirbanden
 • Betonpuin en gewapend beton (met metaal)
 • Baksteken en metselpuin
 • Kalkzandstenen (max. 10%)
 • Keramisch afval (wasbak of toilet)

Wat mag niet in een container met puin

 • Bouw- en sloopafval
 • Asbest en ander gevaarlijk afval
 • Asfaltbeton, gasbeton, cellenbeton en lichtbeton
 • Gipsproducten
 • Plastic
 • Papier
 • Hout

Container huren

U kunt onze containers gebruiken voor o.a. puin, hout, grond, zand, metaal en sloopafval.